Håndværkergården  

1935-1987  


  
Nedrivningsfasen i 1987
 
Håndværkergården, Nørrebrogade 8

Jeg har boet i Håndværkergården fra 23. december 1947 til 2. august 1967. Det vil sige stort set fra fødslen til militærtjenesten i Flyvevåbnet.
Efter overstået tjeneste i Flyvevåbnet boede jeg også i Håndværkergården fra 30. juli 1968 til 8. marts 1969.
Håndværkergården er - så vidt jeg ved - ikke beskrevet i hverken bøger, aviser eller blade. Det vil jeg prøve at råde bod på gennem denne hjemmeside.

I hele min barndom og ungdom var det et sted, som summede af liv. Gården var et rigt varieret håndværkermiljø med både travle mestre og arbejdsomme svende. Altsammen overvåget af os nysgerrige børn. Vi var velkomne de fleste steder - kun hos smeden måtte vi ikke komme for tæt på de store maskiner.
Selv om det af og til kunne se sådan ud, var der ikke mange børn i Håndværkergården. Der var til gengæld mange lege- og skolekammerater til de omtrent ti børn, som boede der. Legen gik selvsagt lettest, når håndværkerne var gået hjem til fyraften.
Hvis du på en eller anden måde ved bare en lille smule om Håndværkergården, er du meget velkommen til at sende dit bidrag til mig.

Hovedadgangen til Håndværkergården var en port i huset på Nørrebrogade 8, men der var også en anden adgang, nemlig fra Egeskovvej.
Mellem kørelærer Thorvald Pagh Jensen i nr. 13 og tømrermester C.P. Holm i nr. 15 var der indkørsel til Paghs Køreskole og derfra videre ind i Håndværkergården.
Denne gennemgang lukkedes med en mur i skellet mellem gården og køreskolen engang sidst i 1960'erne.

Håndværkerne
Skomagermester Frank Madsen - 1937-52
Bøssemager og cykelhandler J.C.J. Ackermann - 1940-63
Brændselskompagniet, I. Nielsen - 1949-52
Møbelpolstrer Egon Nielsen - 1952-79
Guldsmed Carl S. Andersen - 1952-
Glarmester Chr. Bendtsen - 1952-
Kul- og kokshandler Anton Nielsen - 1952-58
Smedemester Herluf Molbech-Petersen - 1956-67
Tømrermester C.P. Holm -
Malermester Franz J.W. Petersen -
Skomager Chr. Madsen - 1957-60
Axeltorv Apoteks Håndkøbsudsalg - 1959-
Fredericia Plæneklipperservice - 1985-87

Da kul- og kokshandler Anton Nielsen flyttede ind i nabohuset Nørrebrogade 6, blev der etableret et håndkøbsudsalg for Axeltorvs Apotek.
Ved Jens Christian Johannes Ackermanns ophør udvidede Egon Nielsen sin virksomhed med endnu en forretning. På det tidspunkt havde Egon Nielsen også en forretning på Frederik III's Plads ud mod Egeskovvej.
Den trange plads betød, at Egon Nielsen oprettede en afdeling i Erritsø med antikke møbler. 23. marts 1964 åbnede Egon Nielsens Møbelhus på Vejlevej 5.

Beboerne
Henriette Olivia og Frank Madsen, skomager/repræsentant - 1937-52
- deres børn: Asbjørn og Bente.
Helga Louise og Rasmus Heinrichsen Baasch, smedemester - 1940-
- deres barn: Holger Johan.
Maren Jensen, enke - 1940-
Anna Kristina og Frode Johannes Hansen, arbejdsmand, baghus - 1940-
- deres børn: Søren Staghøj og Hanne Marie.
K.M. Pedersen, murerarbejdsmand - 1945-.
F.J. Hansen, arbejdsmand - 1945-.
N.E. Kristensen, brændselshandler - 1949-50.
A.M. Jensen, fru - 1949-52.
Jenny og Jørgen Knudsen, arbejdsmand - 1947-76
- deres børn: Birger, Viggo og Oskar.
Jenny Knudsen, enke - 1976-81.
Birger Falkenstrøm - 1947-69.
Viggo Falkenstrøm - 1950-76.
Oskar Falkenstrøm - 1953-74.
Irene Magdalene Henriette og Anton Nielsen, brændselshandler - 1951-58
- deres børn: Kathrine, Birgit og Bjarne.
Nelly og Robert J. Olesen, remisearbejder - 1952-72
- deres børn: Kurt, Paul Erik og Mona.
Anne Kirstine Hansen - 1956-59.
Anna Hostrup, fru - 1956-57.
Petra Just Christensen, arbejderske - 1958-74.
Kristine K. Christensen - 1961-.
Nelly A.D. Nørup - 1962-63.
Ester E. Christensen - 1977-79.
Knud Ditlevsen, arbejdsmand - 1980-83.
Steffen Olsen og Linda Andersen - 1984-.
Niels E. Bjørn - 1985-87.

Ovenstående oplysninger er for det meste hentet fra "Fredericia Vejviser". Der er desværre nogle huller i udgivelsesårene, og derfor nogle unøjagtigheder i årstallene.
Endnu engang: Hvis du ligger inde med viden om Håndværkergården, er du meget velkommen til at skrive til mig.

Opdateret 8.5.2018.